Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 24 CZERWCA 2015r. ( ŚRODA ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

 

Gietrzwałd, dn. 15.06.2015r.

RG.0002.4.2015


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 24 CZERWCA 2015r. ( ŚRODA ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

Uprzejmie informujemy, że Starosta Olsztyński  Małgorzata Chyziak przyjęła zaproszenie  na VIII sesję Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 24 czerwca 2015r. Przybędzie na sesję o godz. 10:00.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.

 3. Interpelacje.

 4. Sprawozdanie Wójta.

 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Gietrzwałdzie za 2014 r.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za 2014r.

 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gietrzwałdzie za 2014 rok

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Gietrzwałdzie za 2014r.

 13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2014r.

 14. Odczytanie opinii RIO w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - dyskusja.

 16. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r.

 17. Zapoznanie z opinią RIO w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawo-zdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gietrzwałd ze Związku Stowarzyszeń– Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gietrzwałd do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia”.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami na lata 2016 – 2020.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawnego.

 29. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz diet dla sołtysów.

 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości w Rentynach nr 8.

 32. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, działki niezabudowanej
  nr 75/41 w Sząbruku.

 33. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej nr 5/30
  w Łęgutach.

 34. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości działki niezabudowanej nr 152/6
  i 152/8 w Unieszewie.

 35. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy cz. działki nr 91/4
  w Gietrzwałdzie.

 36. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 50/16 w Biesalu.

 37. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki nr 256 w obrębie Pęglity na działkę
  nr 139/86 w obrębie Gietrzwałd.

 38. Sprawy różne – przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-06-16 08:46:41
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-06-16 08:46:56
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-06-16 08:47:42
Ostatnia zmiana:2015-06-17 14:14:39
Ilość wyświetleń:658

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij