Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Najnowsze informacje
    Informacje o naborze (0)
        Ogłoszenia aktualne (6)
        Wyniki naboru (16)
        Archiwum ogłoszeń (16)
    Aktualności (5)
    Ogłoszenia (129)
        Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd (9)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie wywozu odpadów komunalnych (1)
        Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług związanych z utrzymania czystości i porządku w gminie (1)
        Woda (1)
    Terminy spotkań Radnych (1)
        Terminy Sesji Rady Gminy (41)
        Protokoły Sesji Rady Gminy (38)
        Harmonogram Pracy Rady Gminy Gietrzwałd (1)
        Transmisje sesji Rady Gminy (1)
    Wybory (0)
        Wybory samorządowe 2014 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
        Wybory Ławników (1)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (6)
        Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* (23)
        Referendum 2017 (11)
        Wybory Samorządowe 2017 - Uzupełniające (6)
        Wybory Prezydenckie 2015 (4)
        Wybory przedterminowe (18)
        Referendum 2015 (3)
        Wybory Samorządowe 2018 (22)

Urząd
    Dane podstawowe (1)
    Godziny pracy Urzędu (1)
    Statut Gminy (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Kierownictwo urzędu (3)
    Struktura organizacyjna (1)

Rada Gminy
    Przewodniczący (1)
    Skład Rady (1)

Jednostki organizacyjne
    Jednostki budżetowe (1)
    Instytucje kultury (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
        Zapytania ofertowe (0)
            Aktualne (0)
            Archiwum (1)
        Kontakt (6)
        Pomoc Społeczna (4)
        Świadczenia Rodzinne (7)
        Fundusz Alimentacyjny (3)
        Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (3)
            ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY (1)
        Prawo (0)
            Świadczenia Rodzinne (0)
            Pomoc Społeczna (1)
            Fundusz Alimentacyjny (0)
        Karta Dużej Rodziny (1)
            Wnioski do Pobrania (1)
        Adres skrytki pocztowej na EPUAP (1)
        Zarządzenia (1)
    Ochotnicza Straż Pożarna (8)
    Zakład Usług Komunalnych (0)
        Woda (0)
            Badania wody (0)
                Rok 2015 (0)
                    luty (6)
                    marzec (3)
                    maj (5)
                    czerwiec (1)
                    październik (4)
                    listopad (3)
                    grudzień (3)
                Rok 2016 (0)
                    maj (5)
                    czerwiec (3)
                    lipiec (3)
                    wrzesień (11)
                    listopad (3)
                Rok 2017 (0)
                    stryczeń (7)
                    luty (2)
                    marzec (5)
                    maj (5)
                    wrzesień (6)
                Rok 2018 (0)
                    maj (5)
            Taryfy i opłaty (4)
        Wzory pism i druki (1)
        Obwieszczenia (1)

Sołectwa
    Wzory dokumentów (1)
    Uchwały Rady Gminy dotyczące Sołectw (1)
    Sołtysi (1)

Zamówienia publiczne
    2015 (0)
        poniżej 30 tyś. euro (1)
        powyżej 30 tyś. euro (10)
    2016 (0)
        poniżej 30 tyś. euro (7)
        powyżej 30 tyś. euro (4)
    2017 (0)
        Powyżej 30.000 euro (9)
        Poniżej 30.000 euro (8)
        Plan Zamówień Publicznych (1)
    2018 (0)
        Powyżej 30.000 euro (13)
        Poniżej 30.000 euro (15)
        Plan zamówień publicznych (1)

Akty prawne
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Aktualne (0)
            2015 (0)
                V sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 17 marca 2015r. (13)
                VI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 kwietnia 2015 roku (9)
                VII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 maja 2015 roku (8)
                VIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 24 czerwca 2015 roku (21)
                IX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 sierpnia 2015 roku (10)
                X sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 września 2015r (15)
                XI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 października 2015 r. (17)
                XII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 listopada 2015 r. (10)
                XIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2015 r. (12)
            2016 (0)
                XIV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 stycznia 2016 r. (2)
                XV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 23 lutego 2016 r. (13)
                XVI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 marca 2016 r. (13)
                XVII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 maja 2016 r. (5)
                XVIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2016 r. (15)
                XIX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 lipca 2016 r. (3)
                XX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13 września 2016 r. (12)
                XXI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016 r. (23)
                XXII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 12 grudnia 2016 r. (6)
                XXII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2016 r. (5)
            2017 (0)
                XXIV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017 r. (14)
                XXV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 21 marca 2017 r. (19)
                XXVI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 maja 2017 r. (7)
                XXVII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 czerwca 2017 r. (11)
                XXVIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 10 sierpnia 2017 r. (2)
                XXIX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 10 października 2017 r. (18)
                XXX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 października 2017 r. (10)
                XXXI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 listopada 2017 r. (14)
                XXXII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 grudnia 2017 r. (1)
                XXXIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2017 r. (6)
            2018 (0)
                XXXIV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. (5)
                XXXV sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 stycznia 2018 r. (2)
                XXXVI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 marca 2018 r. (13)
                XXXVII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 5, 12, 17 kwietnia 2018 r. (8)
                XXXVIII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 maja 2018 r. (8)
                XXXIX sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 20 czerwca 2018 r. (22)
                XL sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 lipca 2018 r. (4)
                XLI sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 20 sierpnia 2018 r. (2)
                XLII sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13 września 2018 r. (7)
                I sesja Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 listopada 2018 r. (14)
        Do 31.01.2015 r. (0)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2018 rok (151)
        2017 rok (113)
        2016 rok (92)
        2015 rok (96)
        Do 31.01.2015 r. (0)

Procedury załatwiania spraw
    Sprawy (0)
        Referat Rozwoju Gospodarczego (15)
        Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Referat Podatków i Opłat (3)
        Referat Obsługi Jednostek (1)
        Referat Rozwoju Społecznego i Promocji (1)

Majątek i finanse
    Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy (1)
        Sprawozdania miesięczne (0)
            2018 rok (1)
            2017 rok (1)
            2016 rok (1)
            2015 rok (1)
            2014 rok (1)
        Sprawozdania kwartalne (0)
            2016 rok (1)
            2017 rok (1)
            2018 rok (1)
        Sprawozdania roczne (4)
    Informacje o budżecie (9)
    Opinie RIO (4)
    INFORMACJA O DANYCH FINANSOWYCH GMINY GIETRZWAŁD (1)

Podatki i opłaty
    Podatki i opłaty (10)
    Ulgi, umorzenia, odroczenia (4)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenie majątkowe za rok 2009 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2010 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Przewodniczącego RG (1)
        Oświadczenia majątkowe byłego Wójta Gminy Giterzwałd i byłego Przewodniczącego Rady Gminy Gietrzwałd (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gietrzwałd na dzień 1.12.2010 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych na dzień 30.04.2011 r. (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2011 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2012 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2013 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2014 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2016 (0)
        Urzędników (1)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
    Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (0)
        Wójta (1)
        Radnych (1)
        Przewodniczącego RG (1)
        Urzędników (1)

Gospodarka i sprzedaż nieruchomości
    Sprzedaż nieruchomości nowe ważne! (0)
        Rokowania na sprzedaż nieruchomości (8)
        Archiwum (143)
    Informacja O Wykazach Na Sprzedaż Nieruchomości (1)
        Archiwum (21)
    Informacja O Wykazach Na Dzierżawę I Najem Nieruchomości (1)
        Archiwum (21)
    Planowanie Przestrzenne (0)
        Plany zagospodarowania przestrzennego (0)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            Projekty planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu (0)
        Ogłoszenia o przystapieniu do opracowywania planu (11)
        Ogłoszenia o wyłożeniu planu do publicznego wglądu (12)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd (3)
        Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (122)
        Wyłożenie studium (1)

Ochrona środowiska
    Decyzje środowiskowe (21)
    Czystsze powietrze (1)
    Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1)

Organizacje Pozarządowe
    Komunikaty (54)
    Baza organizacji (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)
    Klauzule informacyjne (5)

Oświata
    Pracownicy młodociani (1)
    Kwoty dotacji (1)

Informacje dla rolników
    Produkcja roślinna (15)
    Produkcja zwierzęca (2)
    Informacje (2)

Wzory pism i druki
    Urząd Gminy (1)

Pozostałe
    Obsługa w języku migowym (1)
    Informacje nieudostępniane (1)
    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (1)
    Rejestr instytucji kultury (3)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Dokumenty strategiczne (2)
    Petycje (1)

O biluetynie
    Redakcja biuletynu (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij