Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ Nr XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd odbywającej się w dniu 30 listopada 2015r.

 

PROTOKÓŁ Nr XII

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd

odbywającej się w dniu 30 listopada 2015r.


Początek sesji godz. 1515.

Zakończenie sesji godz. 1540.


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Marek Nowogrodzki dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych. Na sesji obecnych było 14 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności. Ustawowy skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Nieobecny Andrzej Samulowski. Nieobecność usprawiedliwiona. Przewodniczący stwierdził kworum. Na sesji obecni byli: Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Józef Greifenberg, Kierownik ZGK Jan Kasprowicz, Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Kochanowska, Zbigniew Kukuć sołtys sołectwa Naterki i redaktor Gazety Gietrzwałdzkiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmio-
  towych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.

 11. Zakończenie sesji.


Przewodniczący zaproponował dodanie do zaproponowanego porządku obrad punktu:

10a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem punktu do porządku obrad – 14 głosów za. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmiana – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok.

Skarbnik poinformował, że poprawił popełnioną wcześniej omyłkę polegającą na zdjęciu wszystkich środków z inwestycji Budowa przedszkola w Gietrzwałdzie. Na dokumentację projektową tej inwestycji wydano 88.000zł. więc taka kwota powinna wrócić na to zadanie. Skarbnik proponuje aby środki te uzyskać poprzez zmniejszenie: - o 25.000zł zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie ( zadanie nie będzie realizowane w 2015r),

- o 1.000zł zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Guzowym Piecu jako kwota niewykorzystana,

- o 32.000zł zadania Budowa kolektora tłocznego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni –
(zadanie przeniesiono do realizacji w 2016 roku),

- o 30.000zł zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie (zadanie przeniesiono do realizacji w 2016 roku).

Eugenia Ratowska zapytała skąd zostały przeniesione środki w wysokości 5.000zł na utrzymanie dróg. Skarbnik odpowiedział, że z oszczędności w środkach wyodrębnio-nych na fundusze sołeckie, na wynagrodzenia bezosobowe za 2014r. Radna miała wątpliwości czy tak jest. Skarbnik zobowiązał się, że udzieli na ten temat szcze-gółowych wyjaśnień na następnym spotkaniu komisji. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2015 rok – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015–2022 – 14 głosów za.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla ZGK w Gietrzwałdzie – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zmiana uchwały spowodowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formu-larzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Zmiana uchwały spowodowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej - 14 głosów za.


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych – 14 głosów za. .


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów –

( zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów).

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów - 14 głosów za.


Ad.10a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony – 14 głosów za.


 1. Zakończenie sesji.

Porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący Rady zamknął obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd.Protokołowała

Elżbieta Bielańska

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-01-12 10:07:26
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-01-12 10:07:36
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-01-12 10:08:07
Ostatnia zmiana:2016-01-12 10:08:21
Ilość wyświetleń:461

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij